Easy TravelEasy Travel
Forgot password?

Usavršavanje stranih jezika u inostranstvu

Bez poznavanja stranih jezika nema ni putovanja ni dobrog poznavanja drugih kultura.

Jedan od najvećih problema sa kojima se susrećemo u procesu učenja stranih jezika jeste neodstatak najefektnijeg vida vježbe, a to je svakodnevna komunikacija sa izvornim govornicima. Ukoliko želite da savladate ovu prepreku i pri tom upoznate kulturu domicilnog stanovništva, za Vas smo pripremili idealan program.

Riječ je o programu usavršavanja stranih jezika u inostranstvu, pri čemu imate priliku da odaberete jedan od šest najpopularnijih i najpotrebnijih jezika savremenog doba:

 • engleski
 • njemački
 • ruski
 • italijanski
 • španski
 • francuski

Na raspolaganju su Vam sljedeći tipovi kurseva – opšti, konverzacijski, kurs za medicinare, kurs za pravnike, poslovni kurs, pripremni kurs za internacionalne ispite, te kurs za profesore i studente jezika. Navedene kurseve možete pohađati u ovim zemljama:

 • Velikoj Britaniji
 • Malti
 • Austriji
 • Njemačkoj
 • Rusiji
 • Italiji
 • Španiji
 • Francuskoj

Pravo učešća u program imaju svi zainteresovani starosne dobi između 18 i 45 godina.

Dužina kursa je od 2 sedmice pa do nekoliko mjeseci, a na sedmičnom nivou možete da birate da pohađate nastavu od 6 do 20 sati.

Kroz programe usavršavanja stranih jezika u inostranstvu imate mogućnost boravka u stanovima ili domovima koje dijelite s vršnjacima ili u porodicama kako bi vaše učenje jezika bilo što brže i kvalitetnije.

Tokom trajanja kursa imate mogućnost da zajedno sa ostalim polaznicima iz cijelog svijeta putujete i upoznajte se i sa kulturom države u kojoj boravite.

Za više informacija obratite nam se putem kontakt forme koju vidite u nastavku.

  BROJ TELEFONA (OBAVEZNO)

  JEZIK (OBAVEZNO)

  NIVO POZNAVANJA JEZIKA (OBAVEZNO)
  A1A2B1B2C1

  KOMENTAR (NIJE OBAVEZNO)