Srbijanska nacionalna aviokompanija uvela je nova pravila o ručnom prtljagu koja počinju da se primjenjuju 15. decembra.

Nova pravila za ručni prtljag primjenjivaće se na svim letovima koje obavlja Air Serbia, nezavisno kod kog prevoznika je kupljena karta, osim na letovima za Njujork. Prema novim pravilima, broj komada ručnog prtljaga koje možete unijeti u kabinu zavisi od klase prevoza koju ste rezervisali.

U ekonomskoj klasi putnici od 15. decembra imaju pravo na besplatan prevoz prtljaga do 12kg, koji se može sastojati iz jednog komada ručnog prtljaga i jednog komada ličnog prtljaga. Maksimalne dimenzije ručnog prtljaga su 40 x 20 x 55cm, a težine 8 kg. Lični prtljag ne smije da prelazi težinu od 4 kg i nema ograničenja po pitanju dimenzija.

Što se tiče biznis klase, putnici imaju pravo na besplatan prevoz prtljaga do 20kg, i to dva komada ručnog prtljaga i jednog komada ličnog prtljaga. Ručni prtljag može biti maksimalnih dimenzija 40 x 20 x 55cm, a težine 8kg. Lični prtljag može imati do 4kg i nema ograničenja dimenzija.

Ručni prtljag se po ulasku u avion smješta u odjeljak iznad sjedišta, a lični prtljag ispod sjedišta ispred putnika. Prtljag koji se unosi u kabinu ne smije prelaziti dozvoljene dimenzije i težinu, a spajanje prava više putnika u vezi sa besplatnim prevozom prtljaga nije dozvoljeno. Prtljag prekomjernih dimenzija i težine podliježe naplati, a višak prtljaga se može naplatiti na izlazu za ukrcavanje i to isključivo platnim karticama. Za detaljnije informacije posjetite internet stranicu www.airserbia.com

Izvor: www.travelmagazine.rs