Na vrhu planine nalazi se samostan  i srednjovjekovni burg izgrađen oko njega. Do samostana vodi 900 stepenica. U burgu živi manje od 50 stanovnika, a godišnje ga obiđe 3 milijuna turista.

Jedna od prvih građevina stavljenih na popis UNESCO Svjetske baštine je Planina St. Michela u Francuskoj, još 1979. godine. Osim po svojoj ljepoti, ovo je mjesto specifično po još nečemu. Ovdje se mogu primijetiti najveće razlike u razini mora tokom plime i oseke, a dostižu čak 15 metara.

Iako zanimljiv fenomen, vrlo je opasan za posjetitelje. Naime, ako se nađete na putu prema planini za vrijeme oseke, pijesak je mokar te možete potonuti u njega kao u živo blato, a s plimom, koja brzo nailazi, možete se i utopiti.

Zbog ekstremnih plima i oseka, more se zna povući i 15 kilometara, u proljetnim mjesecima, pa je ova planina na kopnu, dok za vrijeme visoke plime, se pretvara u ostrvo okruženo morem.

Victor Hugo rekao je da je Mont Saint Michel za Francusku ono što su piramide za Egipat.