Bejrut, Liban

Bejrut

Bejrut

Najraniji stanovnici: 3.000 godina prije nove ere

Istorija prijestonice Libana, kao njegovog kulturnog, administrativnog i ekonomskog centra, proteže se čitavih 5.000 godina unazad. Arheološke iskopine u gradu su otkrile ostatke feničanske, helenske, rimske, arapske i otomanske vladavine, a grad se pominje i u pismima koja su slata egipatskim faraonima još u 14. veku prije nove ere. Od završetka građanskog rata u Libanu, Bejrut je postao živopisna i moderna turistička atrakcija.

Gazijantep, Turska

Gazijantep

Gazijantep

Najraniji stanovnici: 3.650 godina prije nove ere

Osnovan na jugu Turske, u blizini granice sa Sirijom, istorija grada seže do davne epohe Hetita. Citadela, koju su Vizantijsci obnovili u 6. vijeku, nalazi se u centru grada, a širom grada su otkriveni i rimski mozaici.

Plovdiv, Bugarska

Plovdiv

Plovdiv

Najraniji stanovnici: 4.000 godina prije nove ere

Drugi po veličini grad u Bugarskoj, Plovdiv je u početku bio tračko naselje, prije nego što je postao značajan rimski grad. Kasnije je pao pod vizantijsku i otomansku vlast, prije nego što je postao dio Bugarske. Grad je značajan kulturni centar i u njemu se može naći mnoštvo drevnih ostataka, uključujući rimski amfiteatar i akvadukt, kao i turska kupatila.

Sidon, Liban

Sidon

Sidon

Najraniji stanovnici: 4.000 godina prije nove ere

Oko 40 km južno od Bejruta nalazi se Sidon, jedan od najznačajnijih i možda najstarijih feničanskih gradova. Ovo je bila baza iz koje je raslo feničansko veliko mediteransko carstvo. Prema predanju, Isus i sveti Pavle su posetili ovaj grad, kao što je to učinio i Aleksandar Makedonski, koji ga je osvojio 333. godine prije nove ere.

Fajum, Egipat

Fajum

Fajum

Najraniji stanovnici: 4.000 godina prije nove ere

Jugo-zapadno od Kaira, Fajum zauzima dio nekadašnjeg Krokodilopolisa, drevnog epigatskog grada koji je obožavao boga Sobeka, svetog krokodila. Moderan grad se sastoji iz nekoliko velikih bazara, džamija i parnih kupatila, dok se u blizini nalaze i piramide u Havari i Lehinu.

Suza, Iran

Suza

Suza

Najraniji stanovnici: 4.200 godina prije nove ere

Suza je grad iz perioda Elama, pre nego što su je Asirci osvojili. Nakon toga, slavni persijski vladar Kir Veliki iz dinastije Ahemenida priključuje grad Persijskom carstvu. Današnji moderan grad broji oko 65.000 stanovnika.

Damask, Sirija

Damask

Damask

Najraniji stanovnici: 4.300 godina prije nove ere

Prema nekim izvorima, Damask se navodi kao najstariji naseljeni grad na svetu, jer postoji mogućnost da je on bio naseljen još 10.000 godina prije nove ere. Međutim, ovo je i dalje predmet rasprava. Damask je postao važna naseobina nakon dolaska Aramejaca, koji su uspostavili mrežu kanala, koji i dalje čine osnovu moderne gradske vodovodne mreže. Grad je bio i pod vlašću Aleksandra Makedonskog, a nakon toga je padao pod rimsku, arapsku i otomansku vlast. Bogatstvo istorijskih atrakcija činilo je ovaj grad popularnom turističkom destinacijom, do nedavnih događaja.

Alep, Sirija

Alep

Alep

Najraniji stanovnici: 4.300 godina prije nove ere

Alep je najnaseljeniji grad Sirije sa oko 4,4 miliona stanovnika. Pošto se moderan grad nalazi na mestu drevnog Alepa, arheolozi jedva da su se bavili bilo kakvim iskopinama na ovoj lokaciji. Grad je bio pod kontrolom Hetita do 800. godine prije nove ere, a nakon toga je prošao kroz asirske, grčke i persijske ruke. Kasnije su ga zauzeli Rimljani, Vizantijci i Arapi, nakon njih i Krstaši da bi kasnije došli Mongoli i Turci Seldžuci.

Biblos, Liban

Biblos

Biblos

Najraniji stanovnici: 5.000 godina prije nove ere

Biblos je drevni lučki grad koji su osnovali Feničani, a ime je dobio od Grka koji su iz grada uvozili papirus. Otuda je i engleska reč za bibliju (Bible) izvedena iz Biblosa. Glavne turističke atrakcije grada uključuju drevne hramove koje su Feničani ostavili za sobom, dvorac i crkvu Svetog Jovana Krstitelja, koju su izgradili Krstaši u 12. veku, kao i stare srednjevekovne gradske zidine.

Jerihon, Palestinska teritorija

Jerihon

Jerihon

Najraniji stanovnici: 9.000 godina prije nove ere

Prema brojnim izvorima, najstariji kontinuirano naseljeni grad je Jerihon, a arheolozi su otkrili ostatke 20 sukcesivnih naseobina na ovom prostoru koje datiraju čak 11.000 godina unazad. Grad se nalazi u blizini reke Jordan na Zapadnoj obali, a ovde danas živi oko 20.000 stanovnika.

IZVOR: www.travelmagazine.rs