Nekada su prozori aviona bili četvrtasti, a danas u okrugli, odnosno imaju zaobljene ivice. Da li ste se ikada zapitali zbog čega je to tako?

Iz godine u godinu avioni su se sve više razvijali i postajali moderniji, mogli su da ponesu više putnika i da se kreću brže, pa su postepeno postajali sposobniji i za let na veoma velikim visinama, što je moralo da dovede do određenih promjena.

Avioni su ranije imali četvrtaste prozore, ali su se dva aviona 1953. godine raspala u vazduhu, zbog čega je poginulo 56 ljudi. Za uzrok nesreće okrivljeni su prozori.

Gdje postoji ćošak, postoji i slaba tačka, a prozori su imali četiri slabe tačke, zbog čega su pucali pod pritiskom vazduha. Danas tih slabih tačaka nema.

Preuzeto sa nezavisne.com