Christoph Rehage je hodao godinu dana kroz Kinu, prešao je više od 4500 km, a kroz cijelo vrijeme putovanja je puštao bradu. Pogledajte rezultat:

Izvor: www.putoholicari.rtl.hr